W poszukiwaniu zabytków

W Rzeszowie jakoś specjalnie zabytków nie ma zbyt wiele, ale kilka może by się i znalazło.

Na zdjęciach letni pałac Lubomirskich w Rzeszowie, obecnie Katedra Informatyki URz

i zamek wybudowany na początku ubiegłego wieku na miejscu dawnego zamku Lubomirskich, obecnie siedziba sądu okręgowego.

Kamień i drewno

W swoich wędrówkach, ale już tych na kółkach 😉 dotarłem do Trzciany koło Dukli, gdzie znajduje się urokliwe miejsce w lesie z kaplicą św. Jana z Dukli.

Dookoła pusto, cicho i mimo pootwieranych okien w domku koło kaplicy, który nie mam pojęcia jaką pełni funkcję, nie było żywego ducha…

Zjechałem z głównej drogi

…i trafiłem do Sanktuarium w Zawadzie koło Dębicy.

Obecny kościół został wzniesiony w latach 1645-1656 na miejscu pierwotnego, drewnianego, z 1595 r. Jest to budowla wczesnobarokowa. W wyposażeniu wnętrza jest ołtarz główny, rokokowy (2 poł. XVIII w.), z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVI w.) Oprócz tego neobarokowe ołtarze boczne pochodzące z XIX w., chrzcielnica rokokową (2 poł. XVIII w.) z obrazem „Chrzest Chrystusa w Jordanie”, ambona rokokową (2 poł. XVIII w.), prospekt organowy (2 poł. XVIII w.) oraz liczne obrazy i rzeźby. Tego wszystkiego jednak nie zobaczyłem, bo brama była zamknięta :/

Dukla

Rokokowy kościół św. Marii Magdaleny w Dukli został wybudowany w latach 1742-47 i ukończony w 1765 r. dzięki fundacji Jerzego Wandalina Mniszcha, marszałka nadwornego koronnego i jego żony Marii Amalii z Brűhlów. Wewnątrz znajduje się jeden z największych zabytków Dukli – nagrobek fundatorki dłuta Jana Obrockiego ze Lwowa.

Główny ołtarz powstał w latach 1772-73 na podstawie projektu Piotra Polejowskiego. Znajdują się w nim rzeźby Wiary, Nadziei i Miłości oraz św. Marii Magdaleny jako pokuty (dłuta Jana Obrockiego). Ołtarz prawy zawiera obraz św. Antoniego, a lewy – Wizję św. Jana z Dukli.

W kaplicy południowej znajduje się nagrobek Marii Amalii z Brűhlów Mniszchowej – jedno z wybitniejszych dzieł polskiej rzeźby rokokowej. Wykonał go z białego i czarnego marmuru Jan Obrocki (w 1773 r.).

%d blogerów lubi to: