Umoszczony | Darownik przedziwny

Nie zauważyłem go od razu. Duży pająk, to spodziewałbym się kilku długich odnóży.

Darownik przedziwny mieszkający w moim ogrodzie przybrał pozycję, jak na pająka, embrionalną i grzał swoje futerko w popołudniowym słońcu. Wybrał idealne miejsce w zagięciu dwóch listków.


Darownik przedziwny (Pisaura mirabilis)