Cieszy oko

Rok temu w tym miejscu było całe pole facelii. W tym roku jakimś cudem mimo zasianej kukurydzy, na brzegu pola został pas tych błękitnie kwitnących roślin. Wygląda to całkiem fajnie, zwłaszcza w otoczeniu rosnących na miedzy brzóz i cieszy oko ilekroć tamtędy przejeżdżam.

FOT. WITOLD OCHAŁ POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI FOTOGRAFIA KRAJOBRAZOWA PODKARPACIE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI FACELIA