Zjawisko optyczne „heiligenschein”, nimb, aureola

O zjawisku „heiligenschein” pisałem już na swoim blogu. Do tej pory widywałem je kilkukrotnie, ale ostatniej soboty rano, udało mi się zarejestrować niezwykle intensywnego „heiligenscheina”, inaczej zwanego nimb, aureola.

Zjawisko to można zaobserwować rano, kiedy na trawie jest rosa, a słońce nisko świeci. Obserwując swój cień na trawie można zauważyć świetlną aureolę (nimb) otaczającą cień naszej głowy. Nie jest to złudzenie optyczne, bo gdy cień pada na ziemię, czy drogę, gdzie nie ma rosy, to zniknie.

Z pewnością ważną rolę odgrywają tu krople rosy, bowiem gdy znika rosa, zanika również samo zjawisko. Kropelki wody nie zawsze mają kształt kulisty, lecz mogą być zniekształcone. Wówczas niektóre z nich kierują światło na boki, tak że przechodzi ono obok oczu. Inne kropelki mają kształt taki, że padające na nie światło po jedno lub dwukrotnym odbiciu skierowuje się z powrotem w stronę Słońca i tafia do oczu obserwatora, odwróconego doń plecami. W ten mniej więcej sposób powstaje owe zjawisko.

FOT. WITOLD OCHAŁ POWIAT STRZYŻOWSKI FOTOGRAFIA KRAJOBRAZOWA PODKARPACIE PSTRĄGOWA ZJAWISKO OPTYCZNE HEILIGENSCHEIN NIMB AUREOLA

Zjawisko optyczne „nimb”, „heiligenschein”

Istnieje zjawisko optyczne, które często możemy zauważyć podczas poranka, kiedy świeci niskie słońce, a na trawie jest rosa. Nie jest ono tak bardzo spektakularne, jak inne zjawiska, dlatego pewnie mało kto zwraca na nie uwagę. W polskojęzycznym internecie nie ma wiele na ten temat.

Obserwując o poranku trawę na łące zauważyć można bezbarwną świetlną aureolę (nimb) otaczającą cień naszej głowy. Nie jest to złudzenie optyczne, ani zjawisko kontrastu. Gdy cień pada na ziemię, czy drogę, gdzie nie ma rosy, cień zniknie. Jakież może być wyjaśnienie tego zjawiska? Z pewnością ważną rolę odgrywają tu krople rosy, bowiem gdy znika rosa, zanika również samo zjawisko. Kropelki wody nie zawsze mają kształt kulisty, lecz mogą być zniekształcone. Wówczas niektóre z nich kierują światło na boki, tak że przechodzi ono obok oczu. Inne kropelki mają kształt taki, że padające na nie światło po jedno lub dwukrotnym odbiciu skierowuje się z powrotem w stronę Słońca i tafia do oczu obserwatora, odwróconego doń plecami.

Zachęcam do zwrócenia uwagi na to zjawisko, kiedy będziecie o poranku spacerować po polach i łąkach 😉

Zjawisko optyczne „nimb”, „heiligenschein”
Zjawisko optyczne „nimb”, „heiligenschein”

FOT. WITOLD OCHAŁ POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI FOTOGRAF KRAJOBRAZU zjawisko optyczne nimb heiligenschein